Εκπαιδευτικοί Όμιλοι Διευρυμένου Ολοήμερου

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2023-2024, στα πλαίσια του Διευρυμένου Ολοήμερου θα λειτουργήσουν στο σχολείο μας οι παρακάτω Εκπαιδευτικοί Όμιλοι κατά τις απογευματινές ώρες, μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος: (Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί, για